Οργάνωση & Εμπειρία

Με οργανωμένα συνεργεία, στελεχωμένα με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, μελετούμε, επιβλέπουμε και κατασκευάζουμε οτιδήποτε σχετικά με ενεργειακή θέρμανση & ύδρευση. 
Η 35ετής παρουσία και εμπειρία μας στο χώρο των εγκαταστάσεων εγγυάται την άρτια περαίωση και το άριστο αποτέλεσμα για το έργο σας.
Με λίγα λόγια προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις με καινοτόμα συστήματα, καθώς κάθε έργο αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση για εμάς.

Συνέπεια & Αξιοπιστία

Η ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ αποτελεί δημιούργημα της οικογένειας Κοντογιάννη.
Με συνέπεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, να παραμένουμε κοντά στο πελάτη μας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μετά την πώληση, ώστε να διατηρείται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ικανοποίησή του από τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Με την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία ξεπερνάμε κάθε προσδοκώμενη πελατειακή επιθυμία.