Μελέτες

 Ένα πολύ βασικό κομμάτι της εταιρίας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό που εκπονεί και τις πιο απαιτητικές μελέτες για τον κλιματισμό ενός χώρου η κτιρίου.

Η εταιρία μας και σε αυτόν τον τομέα είναι σε θέση να δώσει τις οικονομικότερες λύσεις κατασκευαστικά αλλά ταυτόχρονα και τις πιο αποδοτικές λειτουργικά.

H εταιρεία μας συνεργάζεται με επαγγελματίες αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Η εταιρία ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά και σχεδιαστικά προγράμματα Η/Υ και έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής σχεδιασμένη σε AUTOCAD .

Ταυτόχρονα , προσφέρει ειδικές τιμές σε επαγγελματίες αρχιτέκτονες – πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους μηχανικούς .