Λέβητες Πετρελαίου

Σχεδόν σε κάθε σύστημα θέρμανσης και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης ο λέβητας αποτελεί την πηγή θερμότητας για τις ανάγκες του συστήματος. Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεις για λέβητες υψηλού βαθμό απόδοσης θαλάμου καύσης, η σωστή επιλογή δεν εξαντλείται μόνο σε επίπεδο ονομαστικής ισχύος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Θερμοπαραγωγή σε KCAL/H εργαστηριακώς ελεγμένη και μετρημένη.
- Υπερφόρτιση 10-15% του λέβητα είναι παραδεκτή χωρίς αισθητή πτώση του βαθμού απόδοσης.
- Η καύση εντός του φλογοθαλάμου λαμβάνει χώρα με υπερπίεση, επιτυγχάνοντας:
α) πλήρη καύση του καυσίμου με περιορισμένη περίσσεια αέρα,
β) απουσία αιθάλης,
γ) κανονική απαγωγή καυσαερίων, ανεξαρτήτως συνθηκών ελκυσμού, καιρικών συνθηκών κ.λπ.
- Μοναδικός για καύση diesel  ή φυσικού αερίου, λόγω ειδικής διαμόρφωσης  του θαλάμου καύσεως
- Ελάχιστη μόλυνση της ατμόσφαιρας λόγω ιδανικών συνθηκών καύσεως.
- Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε λέβητα, σε συσχετισμό με το μέγεθος της θερμοπαραγωγής του, επιτρέπουν τη μικρότερη δυνατή κατάληψη χώρου εντός του λεβητοστασίου.
- Κάθε αυτοτελές συγκρότημα καυστήρος-λέβητα φέρει ταμπλώ με τα εξής όργανα: θερμοστάτη καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφοριτή, θερμοστάτη ασφαλείας, ενδεικτικές λυχνίες και γενικό διακόπτη.
- Η στεγνότητα από διαρροές νερού ή και καυσαερίων λόγω της ολόσωμης συγκολλητής κατασκευής θεωρείται δεδομένη.
- Πίεση λειτουργίας μέχρι 4,5 ATU. (45 μ.). Εάν υπάρξει ανάγκη υψηλότερης πίεσης λειτουργίας η κατασκευή γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Οι λέβητες πετρελαίου είναι κατασκευασμένοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από ελάσματα με πιστοποιημένη προδιαγραφή κατά DIN 1700 και ποιότητα St. 37.2, ανάλογα με το τμήμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Υψηλός βαθμός απόδοσης ≈92%, ο οποίος εξασφαλίζεται από τη διαδικασία της καύσης (τριπλή διαδρομή καυσαερίων), επιτυγχάνοντας έτσι τέλεια καύση και κατά προέκταση οικονομία καυσίμου.

Εύκολος καθαρισμός και γενικά ελάχιστη συντήρηση είναι τα χαρακτηριστικά της μελετημένης κατασκευής.