Λέβητες Ξύλου

Ο υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας χάλυβας, επιτρέπει το βέλτιστο σχεδιασμό του θαλάμου καύσης και του κυκλώματος εξαγωγής καυσαερίων.

Οι σωστά διαστοσιολογημένες επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας ανάλογα με την ισχύ του μοντέλου, επιτρέπουν την ομαλή ροή καυσαερίων προσφέροντας εύκολη συντήρηση του λέβητα.
Ταυτόχρονα μέριμνα έχει ληθφεί ώστε να μην εξέρχονται καυσαέρια κατά το άνοιγμα της θύρας τροφοδοσίας.
Χάρη στην υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα κάυση, μπορούν να λειτουργήσουν και με καμινάδες χαμηλού ελκυσμού.
Η καύση ελέγχεται από ηλεκτρονική μονάδα η οποία προσφέρει εύκολο χειρισμό και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Η ίδια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχει και τον ανεμιστήρα και τον κυκλοφορητή, ενώ η ταχύτητα του τελευταίου αυξομειώνεται ανάλογα με την θερμοκρασία νερών που ζητάμε.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καύσιμο ο ανεμιστήρας και ο κυκλοφορητής σταματούν ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας.
Με την ίδια λογική η εισαγωγή αέρα φράζεται ώστε να μην έχουμε απώλειες στην καμινάδα και να διαρκέσει η καύση περισσότερο.
Τα κυκλώματα ασφαλείας είναι εγκατεστημένα στην κεντρική ηλεκτρονική πλακέτα και ελέγχουν την αντλία και τη θερμοκρασία εισερχόμενων νερών.
Μπορεί να συνδεθεί έιτε σε ανοιχτό δίκτυο είτε σε κλειστό με την προϋπόθεση ότι για το τελευταίο γίνεται χρήση του ειδικά σχεδιασμένου πακέτου εναλλάκτη ασφαλείας.
Ο λέβητας παραδίδεται σε δύο μέρη.