Ενεργειακές Σόμπες Ξύλου

Μια ενεργειακή σόμπα ξύλου είναι φτιαγμένη από χάλυβα διπλών τοιχωμάτων με ειδικά θερμο-ανθεκτικά υλικά στην εστία, καλά μονωμένη ώστε να αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Οι ενεργειακές σόμπες και τα ενεργειακά τζάκια αποδίδουν από 80-89%. Οι ενεργειακές σόμπες ξύλου έχουν δυνατότητα καναλιών - αεραγωγών για την θέρμανση γειτονικών χώρων.