Κλιματισμός

Ο όρος κλιματισμός αναφέρεται στη ψύξη και αφύγρανση του αέρα εσωτερικών χώρων για θερμική άνεση.
Σύστημα κλιματισμού είναι μια συσκευή που σταθεροποιεί τη θερμοκρασία του αέρα για τη ψύξη και τη θέρμανση.

Ο κλιματισμός είχε εφαρμοστεί πρώτη φορά στην Αρχαία Ρώμη. Ο σύγχρονος κλιματισμός προέκυψε από τις προόδους της χημείας και στης τεχνολογίας τον 19ο αιώνα.

Αντιπροσωπεύοντας επώνυμες εταιρείες, προτείνουμε για εσάς τα κατάλληλα συστήματα κλιματισμού βάση των προτιμήσεων σας αλλά και των οικονομικών σας δυνατοτήτων:

  • Κλιματισμός κτιρίων με συστήματα VRV
  • Αυτόνομα κλιματιστικά υψηλής στατικής
  • Κλιματιστικά τοίχου, κασέτες ή ντουλάπες
  • Επαγγελματικός κλιματισμός
  • Δροσισμός από το δάπεδο
  • Ψύκτες νερού