Η Εταιρεία

Η εταιρία Θερμοτεχνική - Κοντογιάννης είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή και συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση, που συμπληρώνει 35 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με έδρα την Ιτέα Φωκίδας.
Εκτός από το κατάστημα - έκθεση, υπάρχει η δυνατότητα παροχής όλων των υπηρεσιών της σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση προϊόντων ενεργειακής & ηλιακής θέρμανσης καθώς και κλιματισμού, όπως τζάκια, σόμπες, κ.α. καθώς επίσης και κάθε είδους εγκατάστασης και συντήρησης για όλα τα προϊόντα της.

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στη γενικότερη τάση για χρήση εναλλακτικών πηγών θέρμανσης και εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμότητας των τζακιών, εμπορεύεται και τοποθετεί τα τελευταία χρόνια ενεργειακά τζάκια με πιστοποίηση CE. Επίσης εμπορεύεται και τοποθετεί σόμπες ξύλου ενεργειακές και απλές καθώς επίσης και κάθε είδους προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί. Τέλος κατασκευάζει, εμπορεύεται και τοποθετεί ηλιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης & ζεστού νερού χρήσης.

Η συνέπεια προς τους πελάτες και η δέσμευση για ποιότητα στα προϊόντα της είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της. Για το σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008 και βρίσκεται στη διαδικασία Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001/2004.

Με την πάροδο των χρόνων και την προσπάθεια για εγκυρότερη τεχνογνωσία σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της. Κύριο μέλημά της είναι η άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών αλλά και της αγοράς γενικότερα.

Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται τόσο σε πελάτες χονδρικής όσο και λιανικής, σ' όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.