Φιλοσοφία

Η Θερμοτεχνική - Κοντογιάννης προμηθεύεται μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, υλικών και εξαρτημάτων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη των έργων μας και είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε άρτια επιχειρηματικά έργα για τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούμαστε.

Για να εγγυηθούμε στους πελάτες μας την υψηλότερη ποιότητα των έργων μας, είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση νέων προϊόντων, μοντέλων και σχεδιασμών υλοποίησης.

Η απόφαση για να ξεκινήσει ένα νέο έργο γίνεται μετά από προσεκτική εκτίμηση τριών παραγόντων:

  • Το κόστος του έργου
  • Την ποιότητα του σχεδιασμού
  • Την πλήρη και χρονικά ακριβή παράδοση

Πιστεύουμε στις μακροχρόνιες σχέσεις οι οποίες βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Μια τέτοια σχέση αποτελεί θεμέλιο για την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και μας βοηθά να αναπτύξουμε από κοινού μία αμοιβαία ευημερία.
Μας ενδιαφέρει η οικολογική ορθότητα των υλικών και λειτουργικών διαδικασιών που χρησιμοποιούμε στα έργα μας.
Επειδή δίνουμε αξία στο περιβάλλον, προσπαθούμε να αγοράζουμε μόνο προϊόντα που έχουν ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.